زهرا واحدی

برنامه نویس فرانت اند

آیا تفاوتی بین کلاغ و طاووس وجود دارد؟

زهرا واحدی برنامه نویس فرانت در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی نفت و شیمی می‌باشد.

پیام بگذارید