سپینود سیفی نیا

گرافیست

خلاق تیز بین نکته سنج

سپینود سیفی نیا گرافیک دیزاینر در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید