سبا مددی نیا

دیتا ساینس

Saba the professional

سبا مددی نیا در حوزه دیتاساینس در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید