مبینا علیخانی

گرافیست

دیر باور ولی با ایمان

مبینا علیخانی گرافیک دیزاینر در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه خوارزمی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید