متین رجبی

برنامه نویس وب

هنر ایجاد طاووسی با ۴۰۰ سال عمر است.

متینه رجبی برنامه نویس وب در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه خوارزمی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید