هانیه مختاری

برنامه نویس اپ

قوی ترین خورشید جهان در قلب من است.

هانیه مختاری برنامه نویس اپ در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید