آتنا کلهر

برنامه نویس بک اند

شاید دنیا واقعا روی شاخ گاو بنا شده.

آتنا کلهر برنامه نویس بک اند در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه خوارزمی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید